Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

POHÁDKOVÝ LES SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Již před rokem v březnu jsme se rozhodly, že akci Pohádkový les příští rok zopakujeme. „Asi tak v květnu – to už by mohlo být teplo,“ říkaly jsme si. A tak jsme druhý květnový týden se zbytky naděje vyhledávaly různé předpovědi počasí, kde by se ukázala alespoň trocha slunce. Bohužel všude hlásili jen déšť a pořádnou zimu.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví