Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

POHÁDKOVÝ LES

Jednoho sobotního odpoledne po velkých mrazech konečně vysvitlo slunko. Rodiče se podívali do kalendářů, co dnes podniknou se svými ratolestmi. A zrovna tento krásný den vyšel na akci "Pohádkový les" pořádaný školní družinou.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví