Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Výlet do Koněprus.

Ráno v devět hodin jsme se sešli před budovou školy. Autobus přijel přesně na čas a my mohli zahájit naší výpravu do Českého krasu. Cesta autobusem nám uběhla rychle, cesty byly téměř prázdné a tak jsme nemuseli nikde čekat.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví