Hloubětínská 700

Školská rada

Výzva školské rady

Školská rada je dána § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Činnosti školské rady jsou dané stejným zákonem a celkový seznam těchto úkolů včetně pravidel upřesňující tyto úkoly jsou uveřejněny samostatně na webu školy v části Školská rada v dokumentu „Harmonogram činnosti školské rady“.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví