Hloubětínská 700

Školská rada

Výzva školské rady

Školská rada je dána § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Činnosti školské rady jsou dané stejným zákonem a celkový seznam těchto úkolů včetně pravidel upřesňující tyto úkoly jsou uveřejněny samostatně na webu školy v části Školská rada v dokumentu „Harmonogram činnosti školské rady“.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví