Hloubětínská 700

Fotogalerie

Bruslení v ŠD

Družinové bruslení

Projektový den ve školní družině

První pomoc a zdravý životní styl

Podzimní tvoření v ŠD

Podzimní tvoření

Lampionový průvod 2019

Lampionový průvod ŠD

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018

Prvňáci 2014/2015

První den ve škole
První den ve škole

První školní den 2013/2014

První školní den 2013/2014
Naši prvňáčkové

Prvňáčkové 2012

Prvňáčkové 2012
Náš první den ve škole.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví