Hloubětínská 700

Školní družina

Školní družina

POHÁDKOVÝ LES

Jednoho sobotního odpoledne po velkých mrazech konečně vysvitlo slunko. Rodiče se podívali do kalendářů, co dnes podniknou se svými ratolestmi. A zrovna tento krásný den vyšel na akci "Pohádkový les" pořádaný školní družinou.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví