Hloubětínská 700

Školní družina

Školní družina

Výlet do Koněprus.

Ráno v devět hodin jsme se sešli před budovou školy. Autobus přijel přesně na čas a my mohli zahájit naší výpravu do Českého krasu. Cesta autobusem nám uběhla rychle, cesty byly téměř prázdné a tak jsme nemuseli nikde čekat.

POHÁDKOVÝ LES

Jednoho sobotního odpoledne po velkých mrazech konečně vysvitlo slunko. Rodiče se podívali do kalendářů, co dnes podniknou se svými ratolestmi. A zrovna tento krásný den vyšel na akci "Pohádkový les" pořádaný školní družinou.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví