Hloubětínská 700

Školní družina

Školní družina

Drakiáda

V sobotu 22.9. jsme se s dětmi a rodiči sešli u rybníka na Kejřově mlýně, kde jsme společně pouštěli draky.

Výlet do Koněprus.

Ráno v devět hodin jsme se sešli před budovou školy. Autobus přijel přesně na čas a my mohli zahájit naší výpravu do Českého krasu. Cesta autobusem nám uběhla rychle, cesty byly téměř prázdné a tak jsme nemuseli nikde čekat.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví