Hloubětínská 700

Školní družina

Školní družina

POHÁDKOVÝ LES SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Již před rokem v březnu jsme se rozhodly, že akci Pohádkový les příští rok zopakujeme. „Asi tak v květnu – to už by mohlo být teplo,“ říkaly jsme si. A tak jsme druhý květnový týden se zbytky naděje vyhledávaly různé předpovědi počasí, kde by se ukázala alespoň trocha slunce. Bohužel všude hlásili jen déšť a pořádnou zimu.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví