Hloubětínská 700

Zpívali jsme v kostele!

Děkujeme všem účinkujícím za krásné předvánoční setkání!

     Dnes večer jsme se setkali v hloubětínském kostele sv. Jíří a zpívali jsme koledy. Bylo to krásné setkání dětí, učitelů, rodičů i prarodičů. Děkujeme všem účinkujícím za nádherný zážitek, všem organizátorům za vzornou organizaci a rodičům za účast. 

     Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020! 

                                                                                                 pedagogický sbor ZŠ Hloubětín 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví