Hloubětínská 700

Zdravé zoubky

Projekt „Zdravé zoubky“ podpořila firma Drogerie Market.

Paní vedoucí přišla prvňákům a druhákům předat dárkové tašky, ve kterých děti našly zubní pastu, kartáček, přesýpací hodiny, žvýkačky, nafukovací balónky a poučné povídání o zubní hygieně.
Společně jsme zhlédli DVD s Hurvínkem a zopakovali si správnou techniku čištění zubů.
Děti měly z dárků velikou radost a celý den se ve škole vznášely darované balónky.

Třídní učitelky 1. a 2. tříd

Zdravé zoubky
Zdravé zoubky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví