Hloubětínská 700

Zdravé kuchtění v družině

Zdravé vaření

Ve středu 5. února se I. a III. oddělení proměnila v provizorní kuchyňky. V rámci tematického týdne Zdraví jsme se pustili do přípravy zdravých lehkých jídel z ovoce a zeleniny. Děti s naší pomocí vytvořily několik druhů pomazánek a děti z prvního oddělení zvládly navíc ještě ovocný salát.

V závěru jsme si na našich výtvorech společně pochutnali.

                                                                                                                                Anna Veselá a Věra Flanderová

 

 

I. oddělení
III. oddělení

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví