Hloubětínská 700

Zažili jsme město jinak s H55

Zažili jsme město jinak s H55

     Tuto sobotu jsme zažili město jinak! Ve spolupráci s volnočasovým centrem H55 naši žáci pomáhali zažít město jinak. Paní učitelky Hana Doležalová a Kateřina Jansová  společně s žáky pátých tříd přichystaly pro návštěvníky akce "Zažít město jinak" kreativní dílničky, kde si každý mohl vytvořit svoji postavu obyvatele Prahy 14. 

     Ve stánečcích děti prodávaly výrobky, které lákaly svojí originalitou a nápaditostí. 

     V kostele sv.Jiří zpíval dětský sbor pod vedením pana učitele Tomáše Johancsíka. Velkou oporou vystoupení byl žák 5.C Jakub Ott a jeho tatínek pan Michal Ott. 

 

     Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání u nás ve škole nebo jinde v Hloubětíně! 

 

   Martina Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví