Hloubětínská 700

Závěrečné práce k ukončení základní školy

Vážení rodiče,

během školního roku si měli žáci 9. ročníků připravovat pod vedením učitelů připravit závěrečnou ročníkovou práci na zvolené téma. Témata prací byla ze všech možných oborů, např. hudební, historická, technická, ale i z oblasti PC her apod. Na začátku června žáci svoji práci prezentovali před tříčlenou porotou, vedením školy, dalšími diváky z řad spolužáků i ostatními vyučujícími. Při prezentacích (připravených v powerpointu) měli žáci mj. prokázat schopnost nejen  obhájit své myšlenky , ale i zaujmout.

 

Závěrečné práce v 9. ročnících se stávají hezkou tradicí, povinnost je vytvořit a obhájit je zakotvena i ve školním vzdělávacím programu naší školy.

Každoročně stoupá jejich úroveň, takže na příští rok se můžeme moc těšit.

 

Na obhajoby byli zváni i rodiče, škoda, že se žádný nepřišel podívat, aby viděl, jak jeho ratolest dokáže formulovat a obhajovat své myšlenky a názory.

Je tedy možné s čistým svědomím žáky 9. ročníků pustit do života a popřát jim hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

 

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví