Hloubětínská 700

Zápis o výsledku schválení

Předmět: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

 

Přijetí dokumentu:         30.9.2014 e-mailem

Rozeslání dok. čl. ŠR:    2.10.2014 e-mailem

Způsob schválení:          elektronicky e-mailem

Termín k projednání:      do 8.10.2014

 

Výsledek schválení

jméno

výsledek

Vykysalý

schvaluji

Vítková

schvaluji

Braunová

schvaluji

Mikolášková

schvaluji

Žáková

-

Krátká

-

 

Závěr

ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014. ŠR považuje tento dokument za schválen ve smyslu § 168 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a čl. 4 Jednacího řádu školské rady.

 

 

Dne 8.10.2014                   Vykysalý Petr

                                          předseda ŠR

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví