Hloubětínská 700

Zápis o výsledku schválení

Předmět: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

 

Přijetí dokumentu:         30.9.2014 e-mailem

Rozeslání dok. čl. ŠR:    2.10.2014 e-mailem

Způsob schválení:          elektronicky e-mailem

Termín k projednání:      do 8.10.2014

 

Výsledek schválení

jméno

výsledek

Vykysalý

schvaluji

Vítková

schvaluji

Braunová

schvaluji

Mikolášková

schvaluji

Žáková

-

Krátká

-

 

Závěr

ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014. ŠR považuje tento dokument za schválen ve smyslu § 168 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a čl. 4 Jednacího řádu školské rady.

 

 

Dne 8.10.2014                   Vykysalý Petr

                                          předseda ŠR

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví