Hloubětínská 700

Zápis o výsledku schválení

Předmět: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Přijetí dokumentu:         4.9.2013 e-mailem

Rozeslání dok. čl. ŠR:    4.9.2013

Způsob schválení:          elektronicky e-mailem

Termín k projednání:      do 12.9.2013

 

Výsledek schválení

jméno

výsledek

Vykysalý

schvaluji

Husák

schvaluji

Braunová

schvaluji

Lefflerová

schvaluji

Žáková

schvaluji

Krátká

-

 

Závěr

ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. ŠR považuje tento dokument za schválen ve smyslu § 168 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a čl. 4 Jednacího řádu školské rady.

 

 

Dne 16.9.2013                                                             Vykysalý Petr

                                                                                     předseda ŠR

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví