Hloubětínská 700

Zápis o výsledku hlasování

Předmět: Petr Vykysalý se navrhl jako kandidát za zástupce ŠR do konkurzní komise pro výběr ředitele školy

Přijetí dokumentu: 8.3.2013 (telefonická informace do zřizovatele školy o vyhlášení konkurzu)

Rozeslání dok. čl. ŠR: 8.3.2013 e-mailem

Způsob schválení: elektronicky e-mailem

Termín k projednání: do 11.3.2013

Výsledek hlasování

jméno                           výsledek

Vykysalý                      schvaluji

Husák                          schvaluji

Braunová                      schvaluji

Lefflerová                    schvaluji

Žáková                        schvaluji

Krátká                          schvaluji

Závěr Petr Vykysalý byl ŠR schválen jako zástupce ŠR v konkurzní komisi pro výběr ředitele školy.

Dne 11.3.2013

Vykysalý Petr předseda ŠR

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví