Hloubětínská 700

Zápis z jednání školské rady ze dne 16.6.2020

Zápis z jednání školské rady ze dne 16. 6. 2020

Přítomni členové

Za zřizovatele: P. Boturová, V. Tomášek

Za rodiče: R. Novotný

Za učitele: N. Kontšeková

 

Host – ředitel školy: J. Horníček

 

Omluveni: O. Rusnáková (za rodiče), M. Hronová (za učitele)

 

Program:

1)    V letošním školním roce se uskutečnilo testování SCIO 9. tříd a mapa školy, vyhodnocení proběhne na příštím setkání rady.

2)    Druhá etapa projektu Bezpečně do školy by se měla konat v příštím školním roce.

3)    Rekonstrukce školy

4)    Revize výstupů školního vzdělávacího programu se posouvá – první etapa – konec června.

5)    Domácí úkoly. Škola nemá jednotná pravidla pro vypracování a odevzdávání domácích úkolů, pravidla určuje konkrétní vyučující. Očekává se, že větší děti na 2. stupni si plní domácí úkoly bez asistence rodičů.

6)    Školní hřiště je aktuálně mimo provoz, zatím jej nelze zpřístupnit pro veřejnost. Zřizovatel informován na podzim 2019.

7)    Digitalizace vzdělávání. Do budoucna se uvažuje v rámci MČ o sjednocení digitálního vzdělávání - zajištění hardwaru i softwaru, proškolení učitelů.

8)    Návrat žáků do školy po koronavirové pauze – informace o průběhu a počtu skupin.

9)    Hodnocení za druhé pololetí letošního školního roku proběhlo v souladu s vyhláškou 211/2020.

10)  Využívání aplikace Bakaláři pro informace k písemným pracím většího rozsahu (pololetní a čtvrtletní písemné práce).

 

 

Zapsala: N. Kontšeková


 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví