Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 16.5 2017

Druhé jednání školské rady.

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý  V Matulová

Za učitele: p. J. Skoumal, L. Mikolášková

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

 

Na druhém jednání  ŠR ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli dne 16. 5.2017 v 17.00 hod.

Program:

1) Přivítání všech členů na jednání ŠR.

2) Zhodnocení zápisu k povinné šk. docházce do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 (přijatí žáci, odklady), p. ředitelka E. Hradská byla hostem naší ŠR a odpovídala na dotazy jednotlivých členů.   

 (výsledky zápisu jsou k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ Hloubětín)

- p. ředitelka seznámila členy ŠR s provozem školy

3) Kolega J. Skoumal nás informoval o plánované Sportovní akci dne 20. 5., která proběhne v sobotu od 13 – 18 hod., a je pořádána v rámci Projektu (MČP 14).

4) Různé

Další jednání ŠR jsme naplánovali na říjen 2017 (nový šk. rok 2017/2018), jinak dle potřeby.

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 16. 5. 2017 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví