Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 16.5 2017

Druhé jednání školské rady.

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý  V Matulová

Za učitele: p. J. Skoumal, L. Mikolášková

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

 

Na druhém jednání  ŠR ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli dne 16. 5.2017 v 17.00 hod.

Program:

1) Přivítání všech členů na jednání ŠR.

2) Zhodnocení zápisu k povinné šk. docházce do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 (přijatí žáci, odklady), p. ředitelka E. Hradská byla hostem naší ŠR a odpovídala na dotazy jednotlivých členů.   

 (výsledky zápisu jsou k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ Hloubětín)

- p. ředitelka seznámila členy ŠR s provozem školy

3) Kolega J. Skoumal nás informoval o plánované Sportovní akci dne 20. 5., která proběhne v sobotu od 13 – 18 hod., a je pořádána v rámci Projektu (MČP 14).

4) Různé

Další jednání ŠR jsme naplánovali na říjen 2017 (nový šk. rok 2017/2018), jinak dle potřeby.

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 16. 5. 2017 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví