Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

dne 17. 6. 2013

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Krátká

Za rodiče: p. Vykysalý. p. Husák

Za učitele: pí. Lefflerová, pí. Braunová

Nepřítomni: pí. Žáková

Za vedení školy: pí. Hradská

Program:

1) Projednání konce šestiletého funkčního období ředitelky školy. Na schůzce bylo zhodnoceno funkční období současné ředitelky školy pí. Hradské. Školská rada se hlasováním shodla na podpoře současné ředitelky. Tato podpora byla sepsána a zaslána na zřizovatele školy.

2) Projednání nového školního vzdělávacího programu "Vítejte na palubě"; bude platit od 1.9.2013

Datum další schůze školské rady bude dle potřeby.

Vyhotovil: Petr Vykysalý V Praze 18. 1. 2013

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví