Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 13. 10. 2010

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Vladimíra Petzoldová
Za rodiče: p.Dvořák
Za učitele: pí. řed. Mgr. Hradská, Hodošová, Mgr. Jindrová
Nepřítomni: p. Žák – omluven
Hosté z řad rodičů: p. Vykysalý 6. A, pí. Vítková 4.B, pí. Čapková 1.B, p. Liška 2.B

Program:

1) Výroční zpráva školy za rok 2009/2010 byla schválena bez připomínek.
2) Členové rady se seznámili s rodiči, kteří mají zájem o práci ve školské radě.
3) Byla projednána doplňující volby předsedy školské rady.
4) Byl zvolen přípravný výbor – pí. Hodošová, Jindrová a p. Dvořák.
5) Volby připraví výbor do 15. 10. 2010.
6) Vlastní volby se uskuteční 3. 11. při třídních schůzkách rodičů školy.
7) Přítomní členové i rodiče byli seznámeni s § 185 odst. 10 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

- činnost školské rady čl. 4
- členství ve školské radě čl. 5
- volební řád čl. 1, 2, 3
- část A, B

8) Další jednání školské rady bude 3. 11. 2010 v 18,00 hod. v místnosti č. 103.

V Praze dne 15. 10. 2010

Vyhotovila: Mgr. Vlasta Jindrová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví