Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 3.11. 2010 – doplňovací volby

Přítomni členové přípravného výboru voleb: p. Dvořák, pí. Jindrová, Hodošová
Výsledky voleb: volilo 180 rodičů, z toho bylo 7 neplatných hlasů.
Většinou hlasů byl zvolen pan Vykysalý s počtem 64 hlasů, dále byly zvoleny paní Vítková a Čapková.

Volby jsou platné, volilo více než 20% rodičů z celkového počtu žáků.

Za přípravný výbor: p. Dvořák, pí. Hodošová, Jindrová.

Schůze školské rady s nově zvolenými rodiči bude 1. prosince v 17,00 hodin.

Vyhotovila: Mgr. Vlasta Jindrová

V Praze 8. 11. 2010

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví