Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 1. 12. 2010

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Petzoldová
Za rodiče: p. Vykysalý
Za učitele: pí. Jindrová, Hodošová
Nepřítomni: p. Žák, Dvořák
Omluveni: p. Dvořák

Program:
1. Seznámení s novými členy školské rady po volbách
2. p. Vykysalý byl zvolen předsedou školské rady
3. p. Vykysalý nastuduje vše, co souvisí s prací předsedy a školské rady

Další schůze školské rady bude 16. 2. 2011 v 17,00 hodin.

Vyhotovila: Mgr. Vlasta Jindrová

V Praze 9. 12. 2010

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví