Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 16. 2. 2011

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Petzoldová
Za rodiče: p. Vykysalý. Dvořák
Za učitele: pí. Jindrová, Hodošová
Nepřítomni: p. Žák

Program:
1. p. Vykysalý informoval členy o poslání školské rady a přípravě novely zákona
2. projednání možností, jak navázat spolupráci s rodiči
3. požádat pověřeného učitele o možné uspořádání webové stránky pro školskou radu – pí. Hodošová
4. zajistit část nástěnky ve vestibulu pro školskou radu – pí. Jindrová
5. sestavení harmonogramu práce školské rady – p. Vykysalý
6. projednat s pí. ředitelkou jednotlivé body zákona o školské radě p. Vykysalý
7. zjistit, zda p. Žák bude pokračovat v práci školské rady pí. Petzoldová
8. p. Vykysalý rozešle členům jednací řád rady

Datum další schůze školské rady bude upřesněno.

Vyhotovila: Mgr. Vlasta Jindrová

V Praze 23. 2. 2011

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví