Hloubětínská 700

ZÁPIS DO 1. TŘÍD "BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ"

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

v příloze tohoto příspěvku najdete veškeré informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k tomu, že se letošní zápisy konají bez přítomnosti dětí, věnujte instrukcím náležitou pozornost a prosíme, dodržujte je. V případě dotazů nás kontaktujte na info@zshloubetin.cz. 

     Děkujeme za spolupráci. 

                                                                                   

                                                                                                               vedení školy

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví