Hloubětínská 700

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme pro žáky připravili zájmové kroužky, které vedou učitelé naší školy. Seznam kroužků a podrobnější informace najdete v příloze.

Další zájmové aktivity, které na naší škole organizují externí organizace, najdete na tradiční burze kroužků, která se bude konat ve středu 11. 9. 2019 od 16.00 hod ve vestibulu školy

Vědecké a kreativní kroužky
Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?
Věda nás baví

Intellectus - Pořádáme kroužky, workshopy, online kurzy a příměstské tábory v přátelském a intelektuálním prostředí pro děti, mládež i dospěláky se zájmem.
Intellectus
Kroužky Intellectus v ZŠ Hloubětínská 2019/2020 - přihláška

Inline bruslení
Intellectus

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví