Hloubětínská 700

Zájmové kroužky 2017/2018

Vážení rodiče, ve školním roce 2017/2018 jsme pro Vaše děti připravili na naší základní škole zájmové kroužky.

Všechny zájmové kroužky začínají 1. října 2017. Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte svému třídnímu učiteli do 15. září.

Seznam koužků a přihláška níže v přiloženém souboru.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví