Hloubětínská 700

Zájmové kroužky 2017/2018

Vážení rodiče, ve školním roce 2017/2018 jsme pro Vaše děti připravili na naší základní škole zájmové kroužky.

Všechny zájmové kroužky začínají 1. října 2017. Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte svému třídnímu učiteli do 15. září.

Seznam koužků a přihláška níže v přiloženém souboru.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví