Hloubětínská 700

Zájezd do Anglie

Formulář
Vážení rodiče, 
již za měsíc se vydáme na exkurzi do Anglie. Je potřeba ještě doladit nějaké detaily (hlavně formuláře). Na tomto odkazu: http://bit.ly/2nzYBRn  naleznete jak formuláře, které jste již odevzdali, tak i nové formuláře a informace. Prosím, pročtěte si informace pečlivě. Zárověň odevzdejte formulář o samostatně cestujícím dítěti do země EU včas, to jest do 20.4.2017. Bez potřebných formulářů není možné, aby dítě odcestovalo!
 
Děkujeme, 
 
Markéta Čonková, Pavlína Rucká 
 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví