Hloubětínská 700

Zájezd do Anglie

Formulář
Vážení rodiče, 
již za měsíc se vydáme na exkurzi do Anglie. Je potřeba ještě doladit nějaké detaily (hlavně formuláře). Na tomto odkazu: http://bit.ly/2nzYBRn  naleznete jak formuláře, které jste již odevzdali, tak i nové formuláře a informace. Prosím, pročtěte si informace pečlivě. Zárověň odevzdejte formulář o samostatně cestujícím dítěti do země EU včas, to jest do 20.4.2017. Bez potřebných formulářů není možné, aby dítě odcestovalo!
 
Děkujeme, 
 
Markéta Čonková, Pavlína Rucká 
 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví