Hloubětínská 700

Začátek školního roku 2019/2020

Škola začíná!

     Vážení rodiče, milí žáci,

     letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek nového školního roku. Ten s sebou přináší dvě změny. První z nich je sama budova školy, která prošla během letních prázdnin první fází rozsáhlé rekonstrukce. Ve 2., 3. a 4. patře čekají na žáky i učitele nové moderní učebny. A druhou je předání „štafety“ ve vedení školy. Vizí našeho pedagogického týmu je pokračovat v tom, čím je naše škola známá: moderní metody výuky, aktivní spolupráce s rodiči a rodinná atmosféra školy.

     Co nás čeká v I. školním týdnu:

     Začínáme v pondělí 2. 9. 2019. Pro žáky 2. – 9. ročníků se škola otevře tradičně v 7.40 hod. a vyučování bude trvat do 8.45 hod.

    S prvňáčky se přivítáme před budovou školy v 8.15 hod. Jejich rodiče čeká od 9.00 hod. první třídní schůzka (pro děti je zajištěna školní družina).

     První třídní schůzky pro 2. – 9. ročníky se uskuteční 11. 9. 2019 od 17.00 hod.

     Školní jídelna bude vydávat obědy 2. 9. 2019 od 10.30 do 11.30 hod.

     Od úterý 3. 9. 2019 bude výuka probíhat dle zkrácených rozvrhů, které žáci obdrží první školní den od svých třídních učitelů.

    

     Přejeme všem šťastný začátek školy!

                                                                               vedení školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví