Hloubětínská 700

Vystoupení žáků 5. ročníků

Loučení s 1. stupněm

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v kulturním domě Kyje konalo rozloučení 5. tříd s prvním stupněm. Všech deset vystoupení výborně uváděly dvě moderátorky. Představení trvalo hodinu. Mohli jste vidět plno různých a krásných vystoupení, např. latinské a moderní tance a divadelní představení Něhurka a 12 měsíčků. Mohli jsme vidět i vystoupení žáků, kteří hráli na kytaru a flétnu. Mohli jste si poslechnout anglickou písničku Lemon tree a na závěr píseň Pátá. Na vystoupení přišli rodiče, příbuzní a také paní ředitelka s paní zástupkyní. A moc se jim to líbilo, protože tam bylo moc chytrých a šikovných dětí.

Děkujeme moc všem, kteří přišli.

 

Zapsali žáci 5. B

5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení
5. ročníky vystoupení

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví