Hloubětínská 700

VÝSLEDKY ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (pro školní rok 2017/2018)

Vážení, v přiloženém dokumentu zveřejňujeme výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.

Zároveň zveřejňuje hromadné Rozhodnutí o přijetí s registračními čísly přijatých dětí.

Mgr. E.Hradská, ŘŠ

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví