Hloubětínská 700

Výsledky zápisu k povinné školní docházce (pro školní rok 2015/2016)

1. Žáci byli k základnímu vzdělání přijati podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

2. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

3. Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor správních činností ve školství.

V Praze 29.1.2015

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

 

Tabulka zobrazuje výsledky zápisu k povinné školní docházce, který proběhl v řádném termínu ve dnech 27.1. a 28.1.2015 a v náhradním termínu dne 11.2.2015.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví