Hloubětínská 700

Výsledky voleb do Školské rady

Volby proběhly dne 20. 2. 2018

Rozdáno                458 volebních lístků

Odevzdáno            191 volebních lístků

Neplatných                 6 volebních lístků

 

Jména kandidátů podle počtu odevzdaných hlasů:

1. Rusnáková Olga                           83

2. Novotný Radek                             81

3. Kožená Eva                                  79

4. Vykysalý Petr                                61

5. Houšková Barbora                        58

Sčítání proběhlo dne 21. 2. 2018

 

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví