Hloubětínská 700

Výsledky voleb do Školské rady

Volby proběhly dne 20. 2. 2018

Rozdáno                458 volebních lístků

Odevzdáno            191 volebních lístků

Neplatných                 6 volebních lístků

 

Jména kandidátů podle počtu odevzdaných hlasů:

1. Rusnáková Olga                           83

2. Novotný Radek                             81

3. Kožená Eva                                  79

4. Vykysalý Petr                                61

5. Houšková Barbora                        58

Sčítání proběhlo dne 21. 2. 2018

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví