Hloubětínská 700

Výsledky voleb do Školské rady

Volby proběhly dne 20. 2. 2018

Rozdáno                458 volebních lístků

Odevzdáno            191 volebních lístků

Neplatných                 6 volebních lístků

 

Jména kandidátů podle počtu odevzdaných hlasů:

1. Rusnáková Olga                           83

2. Novotný Radek                             81

3. Kožená Eva                                  79

4. Vykysalý Petr                                61

5. Houšková Barbora                        58

Sčítání proběhlo dne 21. 2. 2018

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví