Hloubětínská 700

Výsledky květnové soutěže

Vyhodnocení

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

VYHODNOCENÍ

 

  1. Dominik Burget, 2.A                37 bodů
  2. Filip Řemenář, 3.A                   26 bodů
  3. Alice Nela Džupinová, 1.A       21 bodů
  4. Ema Tomášková, 6.A               11 bodů
  5. David Musílek, 1.A                  10 bodů

       Julie Tomášková, 4.B              10 bodů

  1. Štěpán Musílek, 4.B                   9 bodů

       Barbora Truhlářová, 4.B            9 bodů

  1. Marie Hrubantová, 4.B               8 bodů
  2. Filip Maxa, 4.B                           6 bodů
  3. Anna Zikmundová, 7.A               5 bodů

 

Pro všechny zúčastněné budou nachystané odměny, které si mohou vyzvednout
v úterý 9. června od 7.30 hodin do 8.10 hodin ve vestibulu základní školy.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví