Hloubětínská 700

Výprava do historie

V pondělí 2. 10. 2017 opět přijela na naši školu pardubická skupina historického šermu Pernštejni.

Nebyla u nás poprvé.

Letošní vzdělávací představení pro 4. – 9. ročníky  mělo název VIKINGOVÉ.

Pernštejni mimo jiné přivezli model vikingské lodi a z žáků – dobrovolníků se stala desetičlenná posádka. Seznámili jsme se s životem Vikingů a na závěr viděli ukázku dobového souboje.

Pernštejni předvedli profesionální výkon. Dokázali vtáhnout děti do programu. Všichni jsme se skvěle bavili.

                                                                                                     Ivana Braunová

Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové
Vikingové

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví