Hloubětínská 700

Výlet po staré Praze

V sobotu 14.října jsme s družinou vyrazili do Prahy, jednalo se o třetí výlet, který nám hradilo MV ČR z Projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“.

Ráno jsme se sešli s naší průvodkyní  paní Zikmundovou na hloubětínském náměstí a metrem dojeli na Náměstí Republiky. Naší procházku jsme zahájili u Obecního domu. Cesta nás poté vedla přes Ovocný trh, u Stavovského divadla jsme se dozvěděli mnoho informací nejen o architektuře domů, domovních znameních, ale i o pobytu Wolfganga Amadea Mozarta v Praze, který zde nějaký čas bydlel a tvořil. Prošli jsme křivolakými uličkami až na Staroměstské náměstí a přes Pařížskou ulici až k přístavišti.

Naše loď Klára nás provezla po Vltavě, my se přitom výborně nasvačili a prohlédli s Prahu z vodní hladiny. Poté jsme se vrátili opět Pařížskou ulici až ke Staroměstskému náměstí a dále až k Havelské jídelně na oběd. Naše kroky nás vedly přes Karlův most, Kampu až pražskému Jezulátku. Každý z nás si při pohledu na Jezulátko myslel na své přání, které by chtěl splnit. Tak teď už jen musíme počkat, zda se nám někdy splní.

Během procházky jsme se krásně prošli, prohlédli si Prahu a mnohé se dozvěděli.

 

Ivana Bečvářová a Anna Veselá

ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou
ŠD výlet Prahou

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví