Hloubětínská 700

Výlet na Říp a návštěva History parku

V sobotu 17. března jsme vyrazili na celodenní výlet. Naším cílem byl vrch Říp a History park v Ledčicích.

Ráno nás čekal u školy přistavený autobus, který byl hrazen z projektu: „Integrace cizinců na MČ Praha 14“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

Hned na začátku naší výpravy bylo jasné, že se zdolání hory Říp a archeologické práce budou mnohem náročnější, než se čekalo. Počasí bylo mrazivé a provázelo nás i sněžení. Při sjezdu autobusu z dálnice na Mělník se vynořila první překážka, v podobě uvízlého kamionu. Jen díky pohotovosti a šikovnosti našeho pana řidiče jsme tuto překážku rychle překonali. Pak už nás čekala samotná hora ŘÍP. Autobus nás dovezl až do základního tábora (parkoviště), ze kterého jsme vyrazili přímo k vrcholu. Díky nasazenému tempu účastníků výstupu, byl vrchol pokořen za neuvěřitelných 30 minut. Na první zastávce u chaty, na které jsme si mohli přečíst: „Co je Mohamedu Mekka, to Čechům Říp´´, jsme se posilnili na další cestu. Druhou zastávkou byla Rotunda sv. Jiří a pak jsme zasněženou stezkou došli až na Roudnickou vyhlídku, zde se podle pověsti právě zastavil praotec Čech a pronesl onu památnou větu: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“

Sestup zpět byl ještě rychlejší než nahoru, neboť většina členů expedice běžela dolů poklusem.

Přesun autobusem do Ledčic byl rychlý, neboť Ledčice leží od Řípu jen pár kilometrů.

V History parku jsme ve vytápěné místnosti (kamna i zářiče dělali, co mohli, ale prostor byl veliký), tvořili keramiku po vzoru našich předků, mleli obilí, brousili kamenné nástroje a rozdělávali oheň pomocí křesadla a kamene, některým se to opravdu i povedlo. Ve velkém stanu jsme odkryli hrob a podle milodarů, které jsme v hrobě našli, jsme mohli určit, že se jednalo o hrob keltské ženy z doby železné a že se tato žena zabývala výrobou látek a zpracováním vlny. Během výroby potřebných předmětů a vykopávek jsme se na obědvali a vypili hodně teplého čaje, který nám pomáhal překonat poněkud nepříznivé podmínky výzkumu.

Výprava se nám všem moc líbila a užili jsme si ji. Příště vyrazíme za dalšími objevy do Koněprus.

Ivana Bečvářová

Anna Veselá

Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví