Hloubětínská 700

Výlet na Říp a návštěva History parku

V sobotu 17. března jsme vyrazili na celodenní výlet. Naším cílem byl vrch Říp a History park v Ledčicích.

Ráno nás čekal u školy přistavený autobus, který byl hrazen z projektu: „Integrace cizinců na MČ Praha 14“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

Hned na začátku naší výpravy bylo jasné, že se zdolání hory Říp a archeologické práce budou mnohem náročnější, než se čekalo. Počasí bylo mrazivé a provázelo nás i sněžení. Při sjezdu autobusu z dálnice na Mělník se vynořila první překážka, v podobě uvízlého kamionu. Jen díky pohotovosti a šikovnosti našeho pana řidiče jsme tuto překážku rychle překonali. Pak už nás čekala samotná hora ŘÍP. Autobus nás dovezl až do základního tábora (parkoviště), ze kterého jsme vyrazili přímo k vrcholu. Díky nasazenému tempu účastníků výstupu, byl vrchol pokořen za neuvěřitelných 30 minut. Na první zastávce u chaty, na které jsme si mohli přečíst: „Co je Mohamedu Mekka, to Čechům Říp´´, jsme se posilnili na další cestu. Druhou zastávkou byla Rotunda sv. Jiří a pak jsme zasněženou stezkou došli až na Roudnickou vyhlídku, zde se podle pověsti právě zastavil praotec Čech a pronesl onu památnou větu: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“

Sestup zpět byl ještě rychlejší než nahoru, neboť většina členů expedice běžela dolů poklusem.

Přesun autobusem do Ledčic byl rychlý, neboť Ledčice leží od Řípu jen pár kilometrů.

V History parku jsme ve vytápěné místnosti (kamna i zářiče dělali, co mohli, ale prostor byl veliký), tvořili keramiku po vzoru našich předků, mleli obilí, brousili kamenné nástroje a rozdělávali oheň pomocí křesadla a kamene, některým se to opravdu i povedlo. Ve velkém stanu jsme odkryli hrob a podle milodarů, které jsme v hrobě našli, jsme mohli určit, že se jednalo o hrob keltské ženy z doby železné a že se tato žena zabývala výrobou látek a zpracováním vlny. Během výroby potřebných předmětů a vykopávek jsme se na obědvali a vypili hodně teplého čaje, který nám pomáhal překonat poněkud nepříznivé podmínky výzkumu.

Výprava se nám všem moc líbila a užili jsme si ji. Příště vyrazíme za dalšími objevy do Koněprus.

Ivana Bečvářová

Anna Veselá

Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice
Říp a Ledčice

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví