Hloubětínská 700

Výlet na hrad Karlštejn

Školní družina na výletě!!

V sobotu 14. května, v den výročí 700 výročí narození Karla IV., jsme vyrazili na celodenní výlet. Našim cílem byl hrad Karlštejn. Na tento nádherný a majestátní hrad jsme dorazili mezi prvními. Během prohlídky jsme se seznámili s dějinami hradu a se životem Karla IV.. Po prohlídce hradu jsme se na nádvoří potkali se samotným císařem Karlem IV. a vyfotili se s ním. Pak jsme si zašli na oběd do restaurace U Karla IV. Po výborném obědě jsme navštívili muzeum voskových figurín a kaleidoskop. Při cestě zpět jsme se ještě vyfotili s krásnou výřicí Rozárkou a navštívili nově zrekonstruovaný bunkr z původní obranné linie našeho státu. Průvodce nás ochotně provedl prostorem bunkru a seznámil nás se zbraněmi a technikami, které se zde používaly. Pak už nám zbyl jen čas dojít na vlak a vrátit se domů. Celý den nám velmi rychle uběhl a moc se nám všem líbil.

Ivana Bečvářová

ŠD Karlštejn
ŠD Karlštejn
ŠD Karlštejn
ŠD Karlštejn
ŠD Karlštejn
ŠD Karlštejn

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví