Hloubětínská 700

Výlet do ZOO

V sobotu 22. října jsme se vydali na celodenní výlet do pražské zoologické zahrady.

Jednalo se již o třetí výlet, na který nám přispělo MVČR z projektu „Integrace cizinců. “

Během slunného dopoledne jsme si prošli celou spodní část ZOO, prohlédli si zvířata ve výběhu i ta, která byla v jednotlivých pavilonech.

Po výborném obědě v restauraci Oceán, jsme si nakoupili drobnosti v zoo obchůdku a šli na prohlídku horní části ZOO. Měli jsme štěstí a viděli i nový přírůstek patnáctidenní slůně. Začalo lehce pršet a většina zvířat se schovala, proto jsme prošli všechny pavilony v horní části zahrady a vydali se na cestu k domovu.

Vydařený výlet se všem účastníkům moc líbil.

Anna Veselá

Výlet do ZOO
Výlet do ZOO
Výlet do ZOO

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví