Hloubětínská 700

Výlet do ZOO

V sobotu 22. října jsme se vydali na celodenní výlet do pražské zoologické zahrady.

Jednalo se již o třetí výlet, na který nám přispělo MVČR z projektu „Integrace cizinců. “

Během slunného dopoledne jsme si prošli celou spodní část ZOO, prohlédli si zvířata ve výběhu i ta, která byla v jednotlivých pavilonech.

Po výborném obědě v restauraci Oceán, jsme si nakoupili drobnosti v zoo obchůdku a šli na prohlídku horní části ZOO. Měli jsme štěstí a viděli i nový přírůstek patnáctidenní slůně. Začalo lehce pršet a většina zvířat se schovala, proto jsme prošli všechny pavilony v horní části zahrady a vydali se na cestu k domovu.

Vydařený výlet se všem účastníkům moc líbil.

Anna Veselá

Výlet do ZOO
Výlet do ZOO
Výlet do ZOO

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví