Hloubětínská 700

Výlet do Šáreckého údolí

Jedné slunečné soboty téměř uprostřed října jsme se vydali na výlet do Šáreckého údolí.

 Cesta tramvají byla dlouhá, ale vcelku poklidná. Před vstupem do přírody jsme se posilnili v místním občerstvení, aby se nám lépe chodilo.

Pak už jsme se vydali na cestu. Všude kolem nás vítaly barevné stromy, vysoké skály a protékající potok. Doprovázely nás hřejivé sluneční paprsky. No, prostě nádhera.

Vydali jsme se po červené turistické značce, podél Šáreckého potoka, až ke koupališti Divoká Šárka. Pokračovali jsme Purkrabským hájem k Nebušické vyhlídce, kde se nám naskytl krásný, podzimem zbarvený, výhled. Pak už nás cesta vedla k dětskému hřišti, na kterém jsme si mohli chvilku odpočinout a pohrát si. Mezi poslední navštívená místa patřila vodní nádrž Džbán, jejíž krásu ještě znásobily plující kachny a labutě.

Na závěr jsme se odměnili zmrzlinou a vyrazili tramvají zpět.

Výlet se nám velmi líbil a už se těšíme na další.

 

 

Kateřina Jansová

Anna Veselá

šd Šárecké údolí
šd Šárecké údolí
šd Šárecké údolí

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví