Hloubětínská 700

Výlet do Polabského muzea

Projektový den mimo ŠD

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠD

 

Ve čtvrtek 8.10. jsme s dětmi v rámci Projektového dne mimo ŠD navštívili Polabské muzeum v Přerově nad Labem.

Děti si postupně prohlédly všechna stavení a postupně hledaly odpovědi na otázky z pracovního listu. Výlet zaměřený na poznávání života našich předků se všem moc líbil.

 

Anna Veselá, Ivana Bečvářová, Věra Flanderová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví