Hloubětínská 700

Výlet do Koněprus.

Ráno v devět hodin jsme se sešli před budovou školy. Autobus přijel přesně na čas a my mohli zahájit naší výpravu do Českého krasu. Cesta autobusem nám uběhla rychle, cesty byly téměř prázdné a tak jsme nemuseli nikde čekat.

Výpravu jsme zahájili prohlídkou Koněpruské jeskyně. Dozvěděli jsme se, že celý Český kras se nachází v místech, kde dříve v prvohorách leželo mělké moře a poté jezero. Díky tomu se zde na dně moře mohly usazovat pozůstatky mořských živočichů a rostlin, které vytvořily vápenec.

V jeskyni bylo chladno, okolo 10 stupňů, tak jsme se oblékli do mikin, které jsme měli připravené jako správní jeskyňáři. Při prohlídce jsme mohli obdivovat bohatou krápníkovou výzdobu, ale i ve světě jedinečné koněpruské růžice. Nahlédli jsme i do prostorů, kde byla penězokazecká dílna a razily se zde ve středověku mince. V prostorách stály i postavy lidí z tohoto období. Na kamenech jsme viděli také kosterní pozůstatky pravěkých zvířat a jedné pravěké ženy, která byla zde pochována.

Po tom co jsme prozkoumali jeskynní prostory, jsme si na kamenech nad vchodem dojedli oběd, neboť bylo právě poledne. Společnost nám dělali ovečky a kozy, které zde měly výběh. Po obědě jsme vyrazili na naučnou stezku Zlatý kůň. Stezka nás zavedla do Houbova lomu, zde jsme zůstali téměř dvě hodiny

Práce archeologa nás naprosto pohltila a my vyzbrojeni kladívky začali hledat a pátrat. Několik kladívek naše nadšení nevydrželo, ale i tak jsme odcházeli s batůžky plnými zkamenělin, které jsme si sami našli.

Po cestě jsme si ještě pohráli s kameny a složili je do jmen a iniciál, proběhli si kamenné bludiště. Na zpáteční cestě jsme se stihli napojit na jinou naučnou stezku. Omyl jsme, ale brzo poznali a vrátili se zpět k autobusu. Pak jsme zbývající čas věnovali nákupům suvenýrů a občerstvení. Cesta zpět proběhla také v pohodě, většina z nás ji prospala. U školy nás už očekávali rodiče, tak jsme se rozešli domů. Výprava se zdařila a už plánujeme další.

 

Ivana Bečvářová

Kateřina Jansová

Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví