Hloubětínská 700

Výlet čtvrtých tříd do IQLandie.

Dne 4. května jsme si užili krásný den v Liberci.

Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do IQLandie do Liberce. Cesta trvala 1 hodinu a 30 minut. V autobuse jsme hráli vědomostní hru. Když jsme dorazili do IQLandie udělali jsme skupinky. Byla jsem s Berčou a Andrejkou.

Budova měla 3. patra a v každé zhruba 2 - 3 místnosti. Viděli jsme vodní svět, rentgen, laser, mluvícího robota  nebo křišťály. Nejvíce mě zaujal vodní svět a mluvící robot. Ve vodním světě jsem si mohla přes sebe přetáhnout velikou bublinu.

Tento výlet se mi líbil, protože jsem viděla mnoho zajímavých věcí.

Tereza Kučerová

A ještě drobné postřehy 4. B

Vojta B. Nejlepší co jsem si mohl vyzkoušet, byla točící se koule, co se se mnou obracela vzhůru nohama.

Dominika M. Přihlásila jsem se jako pomocnice k pokusu s dusíkem, tak jsem se trochu bála.

Vidia K. Nejvíce mě zaujala show z blesků a vyzkoušela jsem si sílu mysli.

Magdalena H. Ze všeho nejvíce se mi líbila synfonie z blesků a přístroj na měření tepu. 

Denis CH. Vyzkoušel jsem si, jaké to je, když fouká velký vítr a byli jsme v bludišti.

Ondra K. Vyzkoušel jsem si práci na letišti (hledání nebezpečných věcí), ale i běhání v bubnu jako křeček. Zaujala mě jízda na Marsu a malé varhany, ty byly moje oblíbená atrakce.

Natálie S. Mohla jsem si zajezdit autem a strašně se mi to líbilo.

Jakub D. Zažili jsme, jaké to je, když je zemětřesení. 

IQLandie
IQLandie
IQLandie
IQLandie

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví