Hloubětínská 700

Výlet čtvrtých tříd do IQLandie.

Dne 4. května jsme si užili krásný den v Liberci.

Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do IQLandie do Liberce. Cesta trvala 1 hodinu a 30 minut. V autobuse jsme hráli vědomostní hru. Když jsme dorazili do IQLandie udělali jsme skupinky. Byla jsem s Berčou a Andrejkou.

Budova měla 3. patra a v každé zhruba 2 - 3 místnosti. Viděli jsme vodní svět, rentgen, laser, mluvícího robota  nebo křišťály. Nejvíce mě zaujal vodní svět a mluvící robot. Ve vodním světě jsem si mohla přes sebe přetáhnout velikou bublinu.

Tento výlet se mi líbil, protože jsem viděla mnoho zajímavých věcí.

Tereza Kučerová

A ještě drobné postřehy 4. B

Vojta B. Nejlepší co jsem si mohl vyzkoušet, byla točící se koule, co se se mnou obracela vzhůru nohama.

Dominika M. Přihlásila jsem se jako pomocnice k pokusu s dusíkem, tak jsem se trochu bála.

Vidia K. Nejvíce mě zaujala show z blesků a vyzkoušela jsem si sílu mysli.

Magdalena H. Ze všeho nejvíce se mi líbila synfonie z blesků a přístroj na měření tepu. 

Denis CH. Vyzkoušel jsem si, jaké to je, když fouká velký vítr a byli jsme v bludišti.

Ondra K. Vyzkoušel jsem si práci na letišti (hledání nebezpečných věcí), ale i běhání v bubnu jako křeček. Zaujala mě jízda na Marsu a malé varhany, ty byly moje oblíbená atrakce.

Natálie S. Mohla jsem si zajezdit autem a strašně se mi to líbilo.

Jakub D. Zažili jsme, jaké to je, když je zemětřesení. 

IQLandie
IQLandie
IQLandie
IQLandie

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví