Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - září

V letošním školním roce pracuje při základní škole šest oddělení školní družiny, celkem máme přihlášených 180 dětí z prvních až čtvrtých tříd.

V září se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Soutěž Vzpomínek na prázdniny i soutěž Draků vyhrál Tomáš Bláha z 1.A.

V sobotu 22. září proběhla u rybníka na Kejřově mlýně Drakiáda.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD - září
ŠD - září
ŠD - září

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví