Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - září.

V letošním školním roce pracuje při základní škole šest oddělení školní družiny, celkem máme přihlášených 180 dětí z prvních až čtvrtých tříd.

V září se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Ve vzpomínkové soutěži na prázdniny získal nejvíc bodů Daniel Lebeda ze 3.B s prázdninovou chatičkou.

V soutěži ježků zvítězily holky Tomáškovy s ježčí rodinkou vyrobenou z dýně, brambor a podzimních plodů.

V pondělí 19. září jely děti do stanice přírodovědců na Medobraní.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

školní družina září
školní družina září

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví