Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - únor

Karneval ve školní družině

První týden v únoru jsme se věnovali povolání, děti si hrály na kuchaře, zahradníky, kadeřníky….

Ve čtvrtek se převlékly do kostýmů a užily si karneval.

Ve středu 6. února začalo plavání pro přihlášené děti.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

 

ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví