Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - únor

V únoru se ve školní družině uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

S vyrobenou maskou obsadil první místo Pavel Dolník ze 3.C.

První týden v únoru jsme se věnovali zdravému tělu, připravili jsme si zdravé mlsání.

V úterý 6. února jely děti do Toulcova dvora, kde se dozvěděly, co dokáže voda.

Ve středu 7. února jsme v kině viděli pohádku od Zdeňka Trošky: „Čertoviny“

V úterý 20. února děti navštívily Mořský svět.

Ve čtvrtek 22. února jsme v jednotlivých odděleních prožili karnevalový rej.

V úterý 27. února se děti vyřádily v Jump parku.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví