Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - únor

V únoru se ve školní družině uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

S vyrobenou maskou obsadil první místo Pavel Dolník ze 3.C.

První týden v únoru jsme se věnovali zdravému tělu, připravili jsme si zdravé mlsání.

V úterý 6. února jely děti do Toulcova dvora, kde se dozvěděly, co dokáže voda.

Ve středu 7. února jsme v kině viděli pohádku od Zdeňka Trošky: „Čertoviny“

V úterý 20. února děti navštívily Mořský svět.

Ve čtvrtek 22. února jsme v jednotlivých odděleních prožili karnevalový rej.

V úterý 27. února se děti vyřádily v Jump parku.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor
ŠD únor

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví