Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - říjen

V říjnu se uskutečnila ve školní družině jedna celodružinová soutěž.

V soutěži ježků zvítězila Kristýna Černá z 1.B.

Ve čtvrtek 11. října děti v divadle Gong viděly příběh: „Birlibánova podivuhodná dobrodružství“.

V sobotu 13. října jsme se prošli po Šáreckém údolí v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

V pondělí 15. října se děti odpoledne prošly po ZOO.

Ve čtvrtek 25. října jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky u památníku padlých vedle bazénu v Hloubětíně.

Noc ze středy 31. října na 1. listopadu děti z II., IV. a V. oddělení prožily ve škole na akci: „Halloweenská party v ŠD“.

 

   

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

ŠD říjen
ŠD říjen
ŠD říjen
ŠD říjen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví