Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - říjen

V říjnu se uskutečnily ve školní družině dvě celodružinové soutěže.

V soutěži: „Máme rádi zvířata“ zvítězil s papírovým mraveništěm Šimon Rudolf z 1.B.

Nejhezčího draka vyrobila Natálie Botheová z 1.B.

V úterý 10. října děti v kině zhlédly animovaný příběh:„Hurvínek a kouzelné muzeum“.

Ve středu 11. října se děti vydaly do Dinoparku na Harfě.

V sobotu 14. října jsme se prošli po staré Praze a projeli lodí po Vltavě v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

V úterý 17. října děti navštívily Muzeum strašidel.

V pondělí 23. října se děti odpoledne prošly po ZOO.

V úterý 24. října děti v divadle Spejbla a Hurvínka viděly představení: „ Hurvínkův popletený víkend “.

Ve středu 25. října jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k 99. výročí ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky u památníku padlých vedle bazénu v Hloubětíně.

Noc z úterý 31. října na 1. listopadu děti ze IV. a V. oddělení prožily ve škole na akci: „Halloweenská party v ŠD“.

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví