Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - říjen

V říjnu se uskutečnily ve školní družině dvě celodružinové soutěže.

V soutěži: „Máme rádi zvířata“ zvítězil s papírovým mraveništěm Šimon Rudolf z 1.B.

Nejhezčího draka vyrobila Natálie Botheová z 1.B.

V úterý 10. října děti v kině zhlédly animovaný příběh:„Hurvínek a kouzelné muzeum“.

Ve středu 11. října se děti vydaly do Dinoparku na Harfě.

V sobotu 14. října jsme se prošli po staré Praze a projeli lodí po Vltavě v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

V úterý 17. října děti navštívily Muzeum strašidel.

V pondělí 23. října se děti odpoledne prošly po ZOO.

V úterý 24. října děti v divadle Spejbla a Hurvínka viděly představení: „ Hurvínkův popletený víkend “.

Ve středu 25. října jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k 99. výročí ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky u památníku padlých vedle bazénu v Hloubětíně.

Noc z úterý 31. října na 1. listopadu děti ze IV. a V. oddělení prožily ve škole na akci: „Halloweenská party v ŠD“.

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen
Šd říjen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví