Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - říjen.

V říjnu se uskutečnila ve školní družině jedna celodružinová soutěž.

Nejhezčího draka vyrobila Klára Rybová ze 3.A.

V pondělí 10. října navštívily děti s paní vychovatelkou pražskou ZOO.

Ve středu 12. října jely děti do výrobny svíček v Šestajovicích do čokoládové dílničky.

Ve středu 19. října se děti vydaly do Dinoparku na Harfě. Ve čtvrtek 20. října děti v divadle Gong viděly příběh: „ Kubula a Kuba Kubikula. “

V sobotu 22. října jsme navštívili pražskou ZOO v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

říjen 2016
říjen 2016
říjen 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví