Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - říjen.

V říjnu se uskutečnila ve školní družině jedna celodružinová soutěž.

Nejhezčího draka vyrobila Klára Rybová ze 3.A.

V pondělí 10. října navštívily děti s paní vychovatelkou pražskou ZOO.

Ve středu 12. října jely děti do výrobny svíček v Šestajovicích do čokoládové dílničky.

Ve středu 19. října se děti vydaly do Dinoparku na Harfě. Ve čtvrtek 20. října děti v divadle Gong viděly příběh: „ Kubula a Kuba Kubikula. “

V sobotu 22. října jsme navštívili pražskou ZOO v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“, realizovaného za podpory MV ČR a MČ P14.

 

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

říjen 2016
říjen 2016
říjen 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví